Rizikos valdymo mokymai

Rizikos valdymas pradedantiesiems

 • Rizikos samprata. Supažindinimas su rizikos valdymo sąvokomis ir pagrindais.

 • Pagrindiniai rizikos valdymo principai.

 • Rizikos valdymo procesas. Rizikos valdymo proceso apžvelgimas ir suinteresuotų asmenų atsakomybių paskirstymas.

 • Praktiniai įrankiai ir naudojami metodai siekiant efektyviai valdyti rizikas organizacijoje.

 • Realiosios situacijos. Praktinės užduotys ir pavyzdžiai identifikuojant ir vertinant rizikas.

Mokymų lektoriai: Gintarė Rastenė ir Radvilė Ragožytė

Mokymų trukmė: 2 akademinės valandos.

Mokymų data ir vieta: 2024 m. rugpjūčio 9 d. 10 val. (MS Teams platforma)

Dalyvio mokestis: 90 Eur.

people sitting down near table with assorted laptop computers
people sitting down near table with assorted laptop computers

Rizikos valdymas pažengusiems

 • Rizikos valdymo teorijos pagrindiniai aspektai. Trumpas rizikos valdymo teorijos apžvelgimas.

 • Rizikos valdymo proceso efektyvinimas. Patarimai, kaip efektyviau valdyti rizikas organizacijoje ir kokius įrankius naudoti.

 • Organizacijos darbuotojų įtraukimo ir rizikų valdymo kultūros diegimo aspektai.

 • Praktinių atvejų ir pavyzdžių aptarimas. Rizikų valdymas remiantis realiais organizacijų atvejais.

Mokymų lektoriai: Gintarė Rastenė ir Radvilė Ragožytė

Mokymų trukmė: 4 akademinės valandos.

Mokymų data ir vieta: 2024 m. rugsėjo 20 d. 10 val. (MS Teams platforma)

Dalyvio mokestis: 190 Eur.

smiling man reading book while holding mug
smiling man reading book while holding mug
Rizikos valdymo specialisto rengimo programa
 • Rizikos valdymo teorija. Rizikos valdymo samprata, procesas ir atsakomybių pasiskirstymas organizacijoje valdant rizikas.

 • Rizikos valdymo specialisto atsakomybių aptarimas.

 • Rizikos valdymo įrankiai. Pagrindinių rizikos valdymo dokumentų ir įrankių aptarimas valdant rizikas.

 • Veiksmų ir būdų aptarimas, siekiant kuo sklandžiau identifikuoti ir valdyti rizikas.

 • Individualūs patarimai ir konsultacijos.

Mokymų trukmė: 4 akademinės valandos.

Mokymų data ir vieta: 2024 m. spalio 18 d. 10 val. (MS Teams platforma)

Dalyvio mokestis: 270 Eur.

man in black crew neck t-shirt using silver macbook
man in black crew neck t-shirt using silver macbook